Orosanmälan

Det finns om jag förstått det olika instanser inom socialförvaltningen och att det råder sekretess mellan dessa instanser.
Min fråga är då om en orosanmälan angående för högt alkoholintag ligger under samma instans som orosanmälan för att barn ev far illa.
Dvs får handläggaren gå in och titta i en handlingsplan för den anmälda vuxna när de gör en utredning för barnet?

Millan

Kommentarer

Hej!

Hur kommunerna väljer att organisera sig kan se olika ut. Strikt kan man säga att är man organiserad i olika nämnder så är där sekretess emellan, till exempel mellan socialnämnden (Individ och familjeomsorgen) och omsorgsnämnden (Vård och äldreomsorg).

Om det finns ärenden på olika sektioner så är det inte i samma mening sekretess, eftersom handläggarna kanske hoppar emellan olika tjänster eller får vikariera för varandra. Däremot kan man säga att handläggare som inte har med ett ärende att göra, har heller ingen anledning att gå in och läsa i någon akt.

Du frågar specifikt om en handläggare får läsa i en så kallad vuxenakt och den handlingsplan som finns där, om hen gör en utredning på barnet. Om en utredning har öppnats på barnet och utredningen görs med stöd av 11 kap 2 § SoL, har utredaren för barnet lov att ta del av uppgifter genom att konsultera sakkunniga och i övrigt ta de kontakter som behövs. Dock står det i samma paragraf att utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna i ärendet samt att ingen ska utsättas för onödig skada eller olägenhet.

Hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter