Mina vänner får inte hjälp av soc och dom kan inte betala hyran

Mina två vänner M och L flyttade ifrån sin mentalt instabila mamma som misshandlade dom dagligen. I Maj fick dom hjälp av soc att hitta en lägenhet i Malmö där hyran ligger på 7640 kr i månaden (totalt 15000 kr i månaden med alla räkningar). M och L är grovt deprimerade, L har haft 2 självmordsförsök bara förra månaden. Efter som dom båda är så pass deprimerade har dom svårt att leva ett normalt liv och precis innan skolavslutningen så blev både M och L utkastade från deras gymnasieskolor pga hög frånvaro. Dom söker och söker efter jobb men hittar inget. Så nu sitter dom, deprimerade, arbetslösa, utan någon komplett gymnasieutbildning i en lägenhet som dom inte kan betala för och soc totalvägrar att hjälp dom.

Det var okej innan sommaren för då lånade dom båda CSN och kunde därför betala hyran. Men nu när det är sommar och dom blivit avstängda från skolan har dom inga sätt att få pengar och kan inte betala hyran och räkningar. Soc har tittat tillbaka på deras konto och ser att dom har haft "för mycket" pengar dom senaste 3 månaderna för att få ekonomiskt bistånd från dom, och ger därför dom ingen hjälp.

Soc svar på allt detta var att M och L borde starta en insamling av pengar på tex Facebook, något som jag blir otroligt arg över. Det är väl ändå en del av soc jobb att hjälpa folk som har det kasst ekonomiskt och inte kan ta hand om sitt hushåll utan extra stöd utifrån? Att leva på tiggade pengar är inte ett hållbart sätt att leva och det är bara en temporär och orimlig lösning på problemet. Jag förstår att det finns regler med det måste väl finnas något sätt att hjälpa två 20 åriga tjejer att inte bli vräkta? Deras liv kommer bli förstörda om dom inte tar livet av sig först.

Jag som student och inneboende har inget sätt att hjälpa dom och jag är väldigt orolig över mina vänner.

Annie

Kommentarer

Hej!

Du verkar vara en mycket god vän, och dina vänner är nog väldigt nöjda med att du finns där för dem och försöker finna en möjlig lösning som varar på sikt.

Att vara beroende av andras välvillighet och vänlighet som insamlingar och tiggande av pengar är, är inte något som socialtjänstlagen ska verka för. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf, 1 kap 1 § Socialtjänstlagen, följer detta:

“1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas
- ekonomiska och sociala trygghet,
- jämlikhet i levnadsvillkor,
- aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet“.

I Socialtjänstlagens 4 kap finns det som styr rätten till bistånd. Där står det bland annat att den som inte kan försörja sig men som kan arbeta har rätt till försörjningsstöd om hen står till arbetsmarknadens förfogande. Men det står även att om det finns godtagbara skäl har den enskilde rätt till försörjningsstöd även om hen inte står till arbetsmarknadens förfogande. I de fall som det förhåller sig så att den enskilde inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande, brukar socialtjänsten kräva in underlag på detta som kan styrka att förhållandena är sådana, det kan vara till exempel läkarintyg.

Du beskriver att dina vänner varit studerande under våren, men blivit utskrivna från gymnasiet på grund av för dålig närvaro. Samtidigt beskriver du att de fått avslag på sin ansökan för att de haft för mycket pengar då de haft studielån. Om man skrivs ut från skolan, bör man inte få fortsatt utbetalt medel från CSN såvida man inte inkommer med sjukskrivning eller liknande. Dessutom bör studielån bara täcka perioden som terminen täcker, till exempel om terminen slutar den 12/6 så ska man kunna bekosta sin hyra för juni samt klara sitt uppehälle fram till den 12:e.

Vi föreslår att du stöttar dina vänner att överklaga socialtjänstens beslut samt kontaktar hyresvärden om att de överklagat beslutet i nuläget, och försöker lösa det på något sätt. De bör även göra en ansökan om ekonomiskt bistånd för kommande månad. Avslagsbeslut avser vanligtvis en månad.

Vi hoppas att vårt svar kan vara till hjälp för dina vänner.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter