Överklaga? Ny ansökan?

Hej!

Det är så att jag har ansökt om försörjningsstöd men inte lämnat in alla handlingar som socialtjänsten efterfrågat i tid. Därför har jag fått avslag. I beslutet finns en lista på de handlingar som socialtjänsten efterfrågat. Min fråga är: vad jag gör nu? Är tanken att jag ska överklaga beslutet eller ska jag göra en ny ansökan...? Jag vet inte ifall jag kan få "rätt" om jag överklagar (jag har ju inte skickat in mina papper i tid, så soc har ju inte gjort fel i sitt beslut). Kan man göra en ny ansökan direkt, eller hur ska jag gå till väga?

Mycket tacksam för svar

hjälp

Kommentarer

Hej!

Det är mycket papper och många dokument som socialtjänsten begär in för att pröva rätten till försörjningsstöd. Ibland finns dessa papper och dokument lättåtkomligt, men ibland behövs det mer insats av den enskilde för att få fram dem.

Det är svårt att säga hur du ska göra. Avslagsbesluten gäller vanligtvis för en period om en månad med startdatum från dagen du ansökte. Du har alltid rätt att ansöka igen. Den ansökan avser då vanligtvis nästa månadsperiod.

Om du skulle överklaga och komplettera denna överklagan med handlingarna som saknats, kan socialtjänsten ompröva sitt beslut. Beslutet som omprövas gäller då den period som din första ansökan avser.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter