Reparation bostadsrätt

En kvinna med försörjningsstöd bor med sin vuxna dotter som har CSN, de bor i bostadsrätt. Kvinnan äger 5% och dottern resten.
Ersätter kommunen för nödvändig reparation, och ska det sökas av dottern ensam då hon äger huvuddelen? Måste man ange ungefärlig kostnad innan man anlitar
t ex rörmokare ( det går ju oftast att
stänga av vattentillförseln till någon
del)? Om det krävs större åtgärd, kan man få ersättning för ränta på lån för detta?
Vad kan anses nödvändigt, att ersätta ett gammalt spånskiveskåp i badrummet där spegeln hotar att falla ner eller en vattenskadad badrumsdörr?
Har sökt efter prejudikat hos Högsta förvaltningsdomstolen men ser inga.
Socialnämnderna ska göra en helhetsbedömning, I den borde väl ingå att kvinnan har skuldsanering och dottern inte heller kan få en hyresrätt snart pga bostadssituationen i området. Kan man kräva flytt till andrahandslägenhet eller inneboende? Kvinnan har också umgängesbarn.
Samtidigt undrar jag om ev ersättning för förslitna möbler , kvinnan har haft försörjningsstöd i sju år.

God vän

Kommentarer

Hej!

Det är alltid svårt att ge ett klart, allmänt besked för vad som gäller vid biståndsbedömning. Detta då det ekonomiska biståndet, liksom många av socialtjänstens insatser, bedöms utifrån en individuell bedömning.

Vårt råd är att kvinnan ansöker om de kostnader som hon har som faktiska utgifter. Om kvinnan exempelvis anser sig behöva betala 5 % av reparationskostnaderna så kan en sådan ansökan göras. Därefter får socialtjänsten utreda vad som är skäligt i det specifika fallet.

Vad som anses nödvändigt att renovera är även det en individuell bedömningsfråga. I socialtjänstens bedömningar utgår man utifrån vad som bedöms som “skälig levnadsnivå”. I ett hem kan antas att personen ska kunna vistas säkert utan risk för fysisk skada och ha möjlighet att tillreda mat och sköta hygien. Om bistånd utgår för nödvändiga reparationskostnader avgörs efter utredning av socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd utgår vanligtvis inte för kostnader som ränta, lån eller skulder.

Absolut ska en helhetsbedömning eftersträvas och det är viktigt att personen som ansöker förklarar för socialsekreteraren hur situation i det specifika fallet ser ut. Socialtjänsten kan inte kräva att personer som inte uppbär försörjningsstöd säljer sin bostadsrätt. Om det finns skäl att kräva biståndstagaren att flytta fattar socialtjänsten skriftligt beslut om det. Beslut från socialtjänsten kan överklagas kostnadsfritt till Förvaltningsrätten.

Om personer saknar möblemang i bostaden som anses ingå i skälig levnadsnivå (exempelvis för att kunna vila, laga mat osv) kan en ansökan om kostnader för nya möbler göras. Diskutera med socialsekreteraren eller inkom med ett kostnadsförslag på de möbler och dess kostnad som hon önskar ansöka om.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter