Fråga

Hej.

Jag och pappan är separerade sedan 5år och har delad vårdnad om vår 9-åriga dotter. Skolan gjorde en orosanmälan varpå socialtjänsten gjorde ett oanmält hembesök hos oss men det är inget besök eller skyddsbedömning gjort i pappans hem under hela utredningen. Har det inte gått fel till redan från början? För dom har inte gjort en skyddsbedömning i pappans hem vilket skall göras samma dag eller dagen efter då en orosanmälan har gjorts . Sedan har socialtjänsten pratat med vår gemensamma 9-åriga dotter som sagt att jag bråkar mycket på henne. Och att hon under mina veckor har ringt och velat åka till sin pappa - men socialtjänsten har inte frågat vad jag bråkar på dottern om (jag kräver att hon måste äta mat vid mattider vilket pappan ej bryr sig om!). Men socialtjänsten har inte frågat dottern om hon brukar ringa och vilja komma till mig för att hon och pappa bråkar för det tycker handläggaren inte behövs. Min man har inte fått information/tagit del av den sista orosanmälan som vi har fått på våra 2 gemensamma små barn så han vet ingenting om den anmälan. Måste inte socialtjänsten informera båda föräldrarna om att en orosanmälan har inkommit och vad orosanmälan gäller? I utredningen om stora dottern har socialtjänsten tagit besluter att hon ska bo med sin pappa och jag har umgänge en längre tid framöver. Men utredningen är inte klar och pågår ännu så HUR kan handläggaren få ta ett beslut att dottern har det bättre hos pappan när ingen från socialtjänsten ens har varit och sett hans boende? Dottern har sagt att hon ringer till sin pappa då hon varit hos mig och vi bråkat och hon har då velat åka till honom och har då fått det. Men ingen har frågat dottern om hon någon gång har ringt från pappa när dom bråkat och om hon har velat komma till mig och då kommit och varit hos mig. Socialtjänsten har inte frågat om det heller för det anser handläggaren att det har ingen betydelse om Julia vill vara hos mig. Inte en endaste gång under utredningen eller vid samtal med skolan har socialtjänsten ifrågasatt skolan VILKA veckor hon har haft för små eller smutsiga kläder som skolan gjort orosanmälan om. För socialtjänsten vet att vi haft dottern varannan vecka och vi kan självklart bara ta ansvar över våra respektive veckor! Jag är absolut inte ute efter att sätta dit pappan utan tvärtom så tar jag inga risker att hon kan bli fosterhemsplacerad!!!

Det är många fler grova Tjänstefel som begåtts men jag tar dessa exempel nu.
Med vänlig hälsning, utsatt mamma

Umgängesrätt

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det är jobbigt att det inkommit en orosanmälan på din dotter. När en orosanmälan inkommer har socialtjänsten alltid att göra en bedömning om det finns anledning att öppna en utredning och titta vidare på barnets behov och hur dessa blir tillgodosedda eller om uppgifterna i anmälan är något som familjen själv kan klara ut. Ibland är uppgifterna i anmälan tillräckliga för att öppna utredning utan att ha träffat barn och vårdnadshavare.

Vi, “Soctanter på nätet”, har inte alla uppgifter i enskilda ärenden och kan inte avgöra vad som ska eller borde göras i dessa, men vi kan försöka förklara generellt vad som gäller.

Socialtjänsten har enligt 11 kap 1 § Socialtjänstlagen att utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan, anmälan eller på annat sätt inkommit till socialtjänstens kännedom som kan föranleda någon åtgärd av socialtjänsten. När anmälan som rör barn inkommer har socialtjänsten att genast göra en bedömning av om barnet eller den unge är i behov av omedelbart skydd.

Vi vet inte vad som framkommit i anmälan från skolan, men om uppgifterna som inkommit rör en situation eller ett förhållande när din dotter är hemma hos dig, är det i det sammanhanget den så kallade skyddsbedömningen ska göras.

Vidare berättar du att socialsekreteraren inte frågat dig i vilka sammanhang ni bråkar och vad bråken handlar om, eller tittat på om förhållandena kan vara de omvända när din dotter är hos sin pappa. Vi tänker att det viktigt att du berättar om dessa situationer också, så sakligt du kan. Det är precis som du säger viktigt att uppgifterna kommer fram utan att ni som föräldrar smutskastar varandra, men att ni som föräldrar på något sätt ändå håller så gemensamma regler och struktur som möjligt för er dotter så att hon inte kan spela ut er mot varandra.

När man har gemensam vårdnad har man samma skyldigheter och samma rättigheter gentemot sitt barn. Båda vårdnadshavarna har att säkerställa att barnet får den omsorg, omvårdnad och skydd som barnet behöver. Även om ni som föräldrar valt att ha växelvist boende har ni ändå båda ansvar för att ert barn har det den behöver.

Vi hoppas att du kan lägga fram din bild av vad som hänt, till exempel vad du anser viktigt med mat och matsituationer som kan ha varit en del av anmälan som inkommit.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter