Polisanmälan misstänkt övergrepp

Min son misstänker att hans 3-åriga barn har varit utsatt av vår sons f d frus nya sambo. Orosanmälan är gjord. Eftersom f d frun arbetar inom socialtjänsten har vår som begärt att någon från en annan kommun ska göra utredningen. Detta har skett. Utredaren sa då vid första samtalet med vår son att hen skulle göra en polisanmälan. När han frågar efter en vecka om det är gjort svarar utredaren att hen inte kommit in i systemet rent tekniskt och därför inte gjort det. Hur går en vidare nu?!

Orolig farmor

Kommentarer

Hej!

Att oroa sig för något som man inte riktigt kan sätta fingret på är energikrävande och förödande på flera sätt. När ens lilla barnbarn kanske varit utsatt för ett övergrepp så kan nästan oron förgöra en.

Det är dock viktigt att ni finns där för ert lilla barnbarn och är så lugna och trygga som ni kan vara, att ni stöttar er son att fortsätta vara en trygg pappa att finnas där för sitt barn.

Vid misstanke om brott mot barn, bör socialtjänsten göra en polisanmälan. Oftast har socialsekreterarna själv delegation att göra detta, men om socialtjänsten av någon anledning inte anser att de ska göra en polisanmälan ligger delegationen på att inte polisanmäla ett misstänkt brott mot ett barn hos socialnämnden. Delegationen kan dock se olika ut i olika kommuner.

Om socialsekreteraren ännu inte gjort någon polisanmälan, förhindrar detta inte att din son själv gör en polisanmälan om misstänkt brott gentemot sitt barn. Vi förstår att det är en orolig tid, och din son kan ju prata med handläggaren om vem som ska göra polisanmälan, eller bara informera handläggaren att det är detta han tänker göra. Polisutredning utreder eventuellt brott, medan utredningen på socialtjänsten utreder barnets behov och om detta blir tillgodosett eller om det finns behov av hjälp och stöd till barn och familj.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter