berättigad till någon försörjningsstöd ?

Hej,

Jag är en 20 årig tjej som tog studenten från gymnasiet detta år 2020 juni . Har inga planer att studera vidare detta år.
Jag är arbetslös och har bara sommar jobbat en månad sommaren 2019 därmed får jag ingen ersättning från alfakassan, jag är inskriven hos arbetsförmedlingen och har sökt ett flertal jobb utan framgång.
Jag bor hemma hos min pappa som jobbar.
Är jag berättigad till någon försörjningsstöd tills jag hittar jobb?
Med vänlig hälsning,

20 årig

Kommentarer

Hej!

Grattis till studenten! Vi förstår att det är jobbigt att vara arbetslös och helt sakna inkomster.

Enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen framgår att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har till bistånd av socialtjänsten för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd gör socialtjänsten en utredning för att bedöma om du har rätt till bistånd. Din ansökan bedöms utifrån din ekonomiska situation och om du uppfyller de krav som ställs på dig. Om du är arbetslös kommer socialnämnden att kräva att du står till arbetsmarknadens förfogande på heltid och är villig att ta lämpligt arbete. I detta krav kan också ingå att delta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tex praktik eller arbetsmarknadsutbildning. Du ska också kunna visa på att du aktivt söker arbete och detta kan du göra genom att redogöra för de arbete du faktiskt sökt. Du ska söka arbete både på orten där du bor och i övriga landet, och både arbete som du har utbildning eller erfarenhet av eller sådana arbeten som inte ställer några krav på utbildning eller erfarenhet.

Vidare så beviljas ekonomiskt bistånd först då alla andra försörjningsmöjligheter ät uttömda, vilket innebär att om man har egna tillgångar ska man i första hand leva på dessa. Det kan handla om tex banktillgodohavanden, aktier och obligationer.

Utifrån det du beskriver om din situation så råder vi dig att kontakta socialtjänsten i den kommun där du bor för att ansöka om ekonomiskt bistånd. Om du bor i Malmö Stad ska du vända dig till det socialtjänstområde som din adress tillhör.

Lycka till!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter