Lvu enligt §1-2

Hej jag mina barn blivit omhändertagna av socialen för cirka 2 år sedan men vi har ganska många funderingar men vi får inga riktiga svar från soc sekretare.
Vi har förbättrat oss gått på olika utbildningar och studerar för att kunna ta hand och växa upp barn, vi träffar även psykiatrin,går även abc barn i centrum där.,
Socialen säger till oss, att ni har kärleken ni har visat att ni har förändrat men ni måste bygga upp relationen, vi har pratat med dem att vi kan inte bygga upp den relation där vi träffar dem en gång varannan månad 1 timma,. det andra har hon sagt till oss det spelar ingen roll hur mycket ni försöker lära er oavsett om ni går i skolan för att kunna arbeta med barn eller högskolan och blir socialsekreterare eller utbildningar om hur man ska bli bättre föräldrar så förändrar det ingenting så länge ni inte har någon bra relation men barnen vill hem gråter hela tiden värken vi eller barnen blir lyhörda,
sista gången vi träffade barnen så var det bara en av familjehandlarna där och en av familjehemmet medan jag va med en av barnen i ett annat rum och ett annat rum där min partner var med den andra barnen så var en av familjebildningarna hos mig men har gett felaktigt uppgift till socialen och jag har berättat till socialen men hon värkar inte lyssna jag har även frågat om hon kan vara med så inget blir fel eller sägs saker som inte stämmer, det känns ibland att det tilläggs ord som inte egentligen existerar.
har så pass många frågor där jag vet inte ens hur man ska förstå socialen och varför dom har en sån dålig bild på oss. i brevet står det där dem skickade hem till oss så här. föräldrarna går i olika utbildningar och för att bli bättre föräldrar och dem tror att det hjälper dem att få hem barnen, men är det inte det ni vill att vi ska bli bättre och att vi ska kunna ta hand om barnen, är inte det socialens uppgifter att föräldrarna och barnen skall återförenas?
en till undran har jag och skulle vilja veta,
det har gått nu mer en två år och ingen kontroll eller någon undersökning har gjort på oss och kollat om vi har blivit bättre, dem har bara pratat om det som barnen har pratat om för två-tre år sedan det är ingenting dem har försökt att hjälpa oss med, allt vi gör själv så blir det fel i deras ögon men vi får inga vägledningar eller någon hjälp från hen.

Tack
Oroliga föräldrar

Oroliga Föräldrar

Kommentarer

Hej!

Ni verkar göra allt ni kan för att visa att ni kan förändras, att ni förbättrar era kunskaper om barn, barns behov och hur ni som föräldrar ska kunna uppfostra dem på ett bra sätt. Förutom att ni har fått mer kunskaper så är det kunskaper som era barn kommer att ta del av.

Socialtjänsten har i första hand att säkerställa att barn är trygga, att de får sina behov av omsorg och omvårdnad tillgodosedda, att de utvecklas och att deras känslomässiga behov blir sedda och bemötta.

Om barn blir omhändertagna enligt LVU är det antingen av omsorgssvikt eller på grund av att barnet själv genom sitt eget beteende utsätter sig och sin hälsa för allvarlig fara.

Ni beskriver att socialtjänsten har sagt vad ni behöver göra för att möjliggöra att barnen får flytta hem till er igen. Ni har gått utbildningar, har kontakt med sjukvården och gjort de förändringar ni kan göra själv så långt som möjligt. Nu har socialtjänsten sagt att ni och barnen behöver bygga upp er relation och förtroendet igen för att möjliggöra att barnen flyttar hem. Detta kan ni bara göra tillsammans med socialtjänsten då det är handläggaren och barnens socialsekreterare som kan planera in umgänge och öka upp dessa. Vårt förslag är att ni försöker få till ett samtal med handläggaren för att göra upp en planering med att öka upp umgångestillfällena, hur ofta dessa ska göras och att dessa utökas i tid med mera. Först när detta kommit igång och socialtjänsten ser hur det fungerar, hur barnen reagerar och så vidare som vidare planering med hemflyttning kan göras.

Vi tänker att det ibland kan vara en vinst i att skynda långsamt, att det får ta lite tid så att både ni och barnen hinner med och att det blir en stadig grund att stå på innan barnen flyttar hem för gott.

Vi önskar er lycka till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter