vad?

jag har fått en ny handläggare, konsult som i beslut tagit upp poster jag ej ansökt om.
har jag helt fel el ska inte beslut baseras på den faktiska ansökan?
handläggaren har gått tillbaka i gamla beslut och gjort felaktiga beräkningar jag klassar det som tjänstefel men vill veta om jag är helt ute och cyklar el om det finns substans i det jag tror

förbannad kvinna

Kommentarer

Hej!

Det är bra att du reagerar på felaktigheter och så klart kan man även bli förbannad för att det inte har blivit rätt. Men alla kan vi göra misstag.

Du har alldeles rätt i att ett beslut ska baseras på den faktiska ansökan du gjort. Om du inte får beviljat det du ansökt om ska du ha ett avslagsbeslut på resterande ansökan. Vi kan så klart inte veta vad som har hänt i ditt fall, men det kan vara ett misstag, stressig dag eller feltryck på datorn som gjort att beslutet blivit fel.

Vi råder dig att kontakta din handläggare för att ta upp vad som hänt. Om du inte får rättelse i din ansökan tycker vi att du ska kontakta handläggarens chef för att diskutera det som hänt. Är det en tillfällighet så tänker vi att chefen ser till att beslutet rättas. Om det är återkommande problem av handläggaren behöver kanske chefen se över vad som ska åtgärdas för att detta inte ska ske framöver.

Utifrån uppgifterna du beskrivit har vi svårt att se att det skulle vara ett direkt tjänstefel i juridisk mening.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter