LVM-varning

Är placerad på Kurön pga med LVM som hot. Bara för ett återfall m benzo utan några allvarliga följder i hemmet. Hade precis kommit hem från behandlingshem. Det började bra men jag gjorde ett misstag efter fyra dagar och uppfattades som påverkad av socsek i telefon. Jag var fast beslutad att bryta återfallet men fick aldrig chansen att visa det. Är det inte fel att beröva mig ytterligare 1 eller 2 månader. Nu när jag verkligen vill sluta mitt missbruk. Innan jag sjunker ner i en ny depression. Det känns så fel. Är ett jobbigt underläge. Robban

jazzrobban

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det får stor påverkan på ditt liv om socialtjänsten fattar beslut om LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall). LVM är en tvångsvårdslagstiftning som används endast i de fall det finns allvarlig risk för hälsa och liv.

Du beskriver att du nyligen varit på behandlingshem och att du direkt när du kom hem tog ett återfall. Du skriver att du hade för avsikt att bryta återfallet, men att du inte fick möjlighet att visa det. Istället ville socialtjänsten att du skulle ta emot vård på nytt, vilket du gick med på för att undvika ett LVM.

Utifrån hur du har formulerat din fråga så förstår vi det som att det finns risk för att socialtjänsten fattar beslut om LVM om du inte tar emot vård på frivillig väg. Vi förstår att det kan kännas orättvist när man som vuxen person får ett ultimatum att ta emot vård på frivillig väg för att undvika ett beslut om LVM. Socialtjänsten och den enskilde kan ofta ha olika synvinklar på när vård behövs och i vilken form vården ska ges.

Såklart är det viktigt att du får hjälp och stöd att hantera situationen så att du inte riskerar att drabbas av depression. Vi vill därför råda dig att igen prata med socialtjänsten om vad du behöver för hjälp och stöd.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter