Skulder

Hej, jag lånade pengar från kompisar för att försörja mig tills jag fick försörjningsstöd från kommun. Nu undrar om jag kan ta ut lite pengar varje månad från mitt konto och betala mina skulder tillbaka. Kommer jag att behöva redovisa till handläggaren? Det finns vissa utgifter som man betalar med kontanter hur ska man göra med de? Måste man spara kvitto och skicka till handläggaren??

Skuldig

Kommentarer

Hej!

Det verkar som du under en tid haft en svajande ekonomi och behövt låna pengar för att klara det mest akuta i avvaktan på att socialtjänsten kunnat pröva din rätt till bistånd.

Generellt kan sägas att skulder inte är något som du kan få hjälp med från socialtjänsten. När rätten till bistånd prövas tittar man på vad som behövs för att klara en skälig levnadsnivå. Detta räknas utifrån en norm, riksnormen som finns lagförd i socialtjänstförordningen. I normen som gäller de personliga kostnaderna ingår utgifter för livsmedel, hälsa och hygien, kläder och skor, lek och fritid. Tillkommer gör norm för hushållskostnader som är förbrukningsvaror, dagstidning och telefon. Utöver dessa utgifter som är norm, godtas utgifter efter behov till läkare, medicin enligt recept inom högkostnadsskyddet, arbetsresor, hemförsäkring, hushållsel, hyra, internet, fack- och a-kassaavgift.

Så klart kan du ansöka om andra kostnader, men det prövas alltid vad som är en skälig levnadsnivå och vad som du själv kan bekosta i framtiden när du självförsörjande.

Det är alltid bra att visa upp kvitto på de räkningar du haft och betalt så att du kan redovisa var dina pengar, ditt bistånd, har gått till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter