Mat

Jag vill ha lite mer mat i magen man svälter

Susanne

Kommentarer

Hej!

Soctanter på nätet är ett forum där du kan ställa allmänna frågor om missbruk, ekonomi och andra sociala frågor.

Om du behöver ansöka om akut ekonomisk hjälp till mat vänder du dig till den socialtjänst där du bor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter