Ang lvu

Hej!

Finns det verkligen något i lagen som heter uppväxtplacering?

För jag vet att när ett barn är placerat ska soc så långt det går försöka få en återförening mellan barn och förälder.

Men i min väns fall gör inte soc det utan dem indirekt mobbar henne skulle jag faktiskt säga. Dem följer inte lagen och dem har bara bestämt att min vän inte kan något.

Hur kan det vara så att soc får behandla sina ”klienter” hur som hellst. Hur kan dem få vara vuxen mobbare och säga en massa elakt? Det är inte okej tycker jag!

Skräcktjänsten borde börja med att sluta mobba folk och även börja följa lagen.

Hälsningar / irriterad

Funderaren

Kommentarer

Hej!

Det är tråkigt om din vän känner sig mobbad och illa behandlad. Då är det extra viktigt och bra att du finns som stöd och hjälp till henne.

När socialtjänsten pratar om en uppväxtplacering generellt, syftar socialtjänsten på att placeringen troligen kommer att vara under en längre tid, som exempelvis under barnets uppväxtår. Själva placeringsformen heter familjehem eller HVB-hem (Hem för vård och boende).

Självklart får inte en handläggare bete sig eller säga vad som helst utan ska arbeta utifrån rådande lagar och förordningar. Om din vän har klagomål kan hon antingen vända sig till handläggarens närmsta chef eller till IVO (Inspektionen för vård och omsorg). IVO nås via länken nedan.

https://www.ivo.se/anmala-och-rapportera/

Vänligen

Soctanterna

Soctanter