Trakasserier pga min sexuella läggning och mitt kön

Hej
Har en handläggare på soc som sen 6mån tillbaka bråkat och hållt pengar inne trots att allt finns på papper från läkare etc.
Varje månad får jag ångest dagen innan den 25e. Får jag pengar så jag kan betala hyran i tid? Kan jag äta denna månad? Etc
Denna månad tar priset..
Känt hela tiden att hon har något mot min sexuella läggning. Och när jag gjorde mitt namn byte så det blev juridiskt mitt så blev det värre.
Hon avslog ansökan och har copy paste från min "journal"
Det står datum så långt bak i tiden som 2013
Och därmed fick jaf avslag.
Pratat med team ledaren som inte själv förstår vad denna handläggare sysslar med.
Jag sa att jag kommer anmäla detta till homo för kränkning och trasserier som känns riktade mot mih pga mitt kön och min sexuelöa läggning.
Team ledaren sa åt mig att avakta med anmälan tills hon pratat med handläggare som dessutom slutar jobba där idag.
Lägligt eller? Hon krånglar till och trakasserar till max. Säger saker som att det är ingen idé att bli upprörd eller ifrågasätta saker. Det är bara göra som hon säger..
Jag mår fruktansvärt dåligt pga denna handläggare.
Och nu får jag en hyreskuld pga henne och blir bostadslös!
Är det ok av en social handläggare att betee sig såhär? Vad kan jag göra?
Jag har rätt till bistånd iom att jag saknar inkomst enligt SOL paragrafern.
Har läkar intyg etc etc

Caelar

Kommentarer

Hej!

Det verkar som du under en period levt i ovetskap om du skulle komma att klara din försörjning då det inte varit tydligt från din handläggare om vad som gäller. Så ska ingen behöva leva. Däremot kan det finnas skäl för att inte bevilja försörjningsstöd ibland, men det ska alltid vara tydligt med vad som gäller för att kunna få bistånd eller vad som händer om den handlingsplan som finns inte efterlevs.

Personliga påhopp eller sexuella trakasserier ska du inte acceptera. Det är bra att du kontaktat din handläggares teamledare, men om du inte anser att socialtjänsten har handlagt ditt ärende rätt, att du på grund av din sexuella läggning eller ditt kön, handlagts på ett felaktigt sätt, kan du kontakta IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg och även anmäla det där.

Organisationen Malmö Mot Diskriminering kan du även vända dig för att få stöd och hjälp i din situation om du bor i Malmö eller eventuellt i några andra kommuner i Skåne. Via länken nedan kan du komma i kontakt med dem för stöd och hjälp kostnadsfritt.

https://malmomotdiskriminering.se/

När det gäller beslutet om avslag känner vi inte till grunderna för detta. Du skriver att du är sjukskriven och har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen då du inte har någon annan försörjning. Det är rätt att du kan vara berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen då du inte har tillräckligt med inkomster för att klara din försörjning. Även om du är sjukskriven kan socialtjänsten ställa vissa krav på dig för att du ska vara berättigad till försörjningsstöd, men det ska vara tydligt för dig vad som gäller, och bör finnas med i en handlingsplan allt för att du ska komma till självförsörjning så snart som möjligt.

Vi kan vi bara råda dig att överklaga beslutet om avslag omgående.

Socialtjänsten kan göra en omprövning av sitt beslut utifrån de uppgifter som inkommer från dig. Om de inte anser att uppgifterna du inkommer med föranleder en omprövning så skickas ärendet vidare till Förvaltningsrätten som prövar ditt överklagande i sak.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter