Hjälp med ekonomin när ”barnet” går gymnasiet.

Hej! Om man har ett ”barn” på 19år som går gymnasiet, har fått förlängt underhållsstöd från 18 år t o m Juni året den blir 20 via Försäkringskassan. Eftersom man har försörjningsplikt och den betalningsskyldige föräldern inte vill hjälpa med försörjningen efter Juni (året då barnet blir 20) och fortfarande har kvar ett år på gymnasiet- Vad gör man då? Vilken hjälp kan man få?

Fundersam förälder

Kommentarer

Hej!

I Föräldrabalkens 7 kapitel framgår att föräldrar ska svara för underhåll åt barnet utifrån barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmågor. Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller 18 år. Om barnet studerar på grundskole- eller gymnasienivå är föräldrarna fortsatt underhållsskyldiga under tiden barnet studerar, som längst till dess att barnet fyller 21 år. Alltså är den andre föräldern fortsatt försörjningsskyldig till dess.

När ditt barn efter det att hen fyllt 21 år eller avslutat gymnasiet ska hen själv försörja sig. Om hen inte arbetar och får lön eller studerar vidare och får CSN ska hen anmäla sig till Arbetsförmedlingen. Om hen uttömt alla möjligheter till att själv försörja sig kan hen ansöka om ekonomiskt bistånd på socialtjänsten där hen bor.

Vi hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter