Runtinbeskrivning

1. Vår förskola orosanmälde 1 av båra barn men socialen ska utreda alla våra barn. Är det ok? och brukar det gå till så?

2. Med samtal med inskrivningsenheten så upplyste socialen att vi kunde sekretesslägga ärendet. Vilka praktiska skillnader gör detta då jag antar att socialen redan har sekretess.

3. Jag har hittat flera skolpersonal som säger att man inte ska anmäla på en freda eftermiddag utan att prata med vårdnadshavarna som beklagar sig över klantigheten de har gjort anmälan på. Detta gör mer skada än nytta ( såvida det inte är allvarligt förstås). Men finns det något lag eller liknande om hur det ska gå till? Någon kommun såg jag hade tagit fram en "folder vad händer sen" som förskolan kunde ge tillsammans med att de pratade igenom ärendet innan de skickade in det.

qwerty

Kommentarer

Hej!

Hur det går till när anmälningar görs från förskola eller skola ser lite olika ut från förskola, skola och kommun. Vissa kommuner har också som du beskrivit utarbetat en folder för att barn och deras vårdnadshavare ska kunna få information om vad det innebär med en anmälan, anmälningsplikt, utredning och eventuella insatser. Det finns ingen lag på hur informationen ska lämnas ut, men detta är något som du kan framföra till socialtjänsten i er kommun skulle vara något bra och som kanske även kan avdramatisera själva anmälan. Skola och förskola har anmälningsskyldighet till socialtjänsten om de har en oro för att ett barn far illa på något sätt. De behöver inte faktiskt veta om det är så, utan det räcker att de misstänker att barnet kan fara illa. Anmälan ska göras så snart det går och om det blir en tisdag, fredag eller helgdag, spelar ingen roll.

Du säger att anmälan på ett av era barn har inneburit att socialtjänsten har öppnat utredningar på alla era barn. Utifrån vilken oron som finns och de uppgifter som kommer in är det inte alls ovanligt att socialtjänsten beslutar att öppna utredning även på syskonen för att säkerställa att alla barnens behov i familjen blir tillgodosedda. Utifrån vissa anmälningar skulle det vara direkt fel om inte även syskonen aktualiseras när det kommer in en anmälan på ett barn. Sedan finns det såklart anmälningar som bara gäller ett barn där det inte finns skäl att öppna upp på syskonen, och det kan till exempel vara om barnetsnattar, har tagit droger eller varit full och så vidare.

Din undran när det gällde sekretessen så förstår vi inte riktigt vad sekretesslägga är för något eller vad handläggarna har menat. Precis som du säger har socialtjänsten sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagens 26 kapitel. Någon annan sekretess gäller inte för socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter