LVU i hemmet

Hej! Min fundering gäller min dotter som är 19 år och placerad på behandlingshem enligt LVU. Hon pratar om att man kan söka och få LVU i hemmet. Vad innebär det för oss som föräldrar?

Katarina

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att det har varit problem som gjort att beslut om tvångsvård har fattats och att det kvarstår.

Vid LVU i hemmet innebär det att de problem som gjorde att förvaltningsrätten tidigare beslutade om vård enligt LVU kvarstår, förutom att er dotter är i hemmet och att vården ska ske där. Vad det innebär för just din dotter och er som föräldrar kan vi inte svara på utan hänvisar till din dotters handläggare. När vården av LVU ska bedrivas hemma innebär det ett större ansvar för er som föräldrar än om din dotter bor på en institution som har ett vårdansvar.

När socialnämnden beslutar om att vården kan bedrivas i hemmet med stöd av LVU ska det vara utifrån att det blir det bästa för din dotter.

I 11§ lagen om vård av unga (LVU) står det att nämnden får medge att den unge får vistas i sitt eget hem, om detta kan antas vara bäst ägnat att främja vården av honom eller henne.

Vi råder dig och din dotter att prata med din dotters socialsekreterare för att gå igenom genomförandeplan samt vårdplanen noga, och att du som förälder får klarhet i vad som krävs av dig. Om du är osäker på vilka krav på stöd du kan ställa så har du möjlighet att kontakta den advokat som fanns till hjälp vid domstolsförhandlingarna och vid omprövningen av vårdbehovet.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter