Barn

Hej har en fråga jag gärna hade vela få svar på så snabbt som möjligt. Jag är en pappa till en son men har inte vårdnaden men det har mamman. Jag har en hotbild på mig ifrån kriminella som jah berättat till socialen men den hotbilden är inte i området mamman bor på och jag har sagt att jag försöker träffa min son ändå fast i området hon bor på och att mamman med hennes sällskap låter mig träffa sonen. Nu har socialen gjort en anmälan till barnenheten angående detta så min fråga är kan dom ta min son ifrån henne nu är jätte orolig behöver få veta hur det blir för jag hade ej kunnat leva med det...

TobiaS

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du befinner dig i en svår situation för tillfället och oroar dig för din son. Vi förstår att du har fortsatt att ha ett umgänge med din son och att du och mamman har sett till att umgänget sker där ni uppfattar det som tryggt.

Vi kan inte besvara frågor som handlar om individuella ärenden utan endast utifrån ett generellt perspektiv. I och med det kan vi inte svara på vad socialtjänsten gör för bedömning.

När socialtjänsten får in eller har en oro för ett barn behöver socialtjänsten göra en bedömning dels hur akut oron är, samt om oron föranleder att en utredning inleds för att hämta in ytterligare information eller göra nödvändiga insatser.

Som du beskriver det tolkar vi det som att det finns en oro för att din son kan påverkas av att det finns en hot bild mot dig. Socialtjänsten behöver i så fall förvissa sig om att ditt barn inte riskerar att befinna sig i fara. Det viktigaste av allt är att din son är trygg och säker vid umgänget med dig.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter