normen

Hej,
har en dotter på 21 som bor hemma.
Hon jobbar inte men har aktivitetsersättning.
Jag har försörjningsstöd,men nu är min norm mindre pga.hon bor hemma?
Hon har inte råd att betala så mycket.Varför är normen lägre för mej.
Det är bara vi två i hyrd lägenhet

Ann

Kommentarer

Hej!

Du har ingen försörjningsplikt för din vuxna dotter. Du skriver att din dotter har aktivitetsersättning. Det framgår inte av vilken anledning. Det kan finnas möjlighet att hon är berättigad till andra bidrag/ersättningar.

Om alla andra möjligheter till annan försörjning är uttömda, kan din dotter ansöka om kompletterande försörjningsstöd, så att hon kan betala sin del av hyra samt sina levnadsomkostnader.

Vidare beskriver du att din norm blivit lägre, och det är svårt för oss Soctanter att svara i enskilda ärende, men det kan vara för att det blir en reducering i normen för att två vuxna delar ett gemensamt hushåll. Gemensammahushållskostnader samt att det kan bli att socialtjänsten räknar din norm som en halv sambonorm istället för ensamstående norm. Detta kan du fråga din handläggare varför din norm blivit mindre.

Vi råder er, att kontakta en handläggare på försörjningsstöd för att diskutera just er situation.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter