Ekonomiskt bistånd

Hej!

Jag undrar jag är sjukskriven 100% på grund av ME och blir nekad sjukpenning från FK jag har ansökt om Ekonomiskt bistånd hos kommunen men vad händer om man får avslag måste man bo på gatan då?

Olympus

Kommentarer

Hej!

Precis som du har gjort ska man först och främst uttömma de möjligheter som finns till försörjning innan man ansöker om ekonomiskt bistånd.

Var och en är i första hand är skyldig att själv försörja sig och sin familj. Om du är sjuk och därför inte kan arbeta behöver du kunna visa det med ett läkarintyg om nedsatt arbetsförmåga. Om du har andra problem som hindrar dig från att arbeta eller delta i aktiviteter får du prata med din handläggare om detta.

Om du får ett avslagsbeslut så kan du överklaga beslutet inom tre veckor från det att du fått beslutet. Detta ska din handläggare på ekonomiskt bistånd hjälpa dig med, om du vill det.

Vi råder dig att kontakta din handläggare för att tillsammans hitta en hållbar lösning för dig.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter