Orosanmälan på vuxna

Hej!
Får sjukvården skicka en orosanmälan på en vuxen utan barn (ej LVM-anmälan) till socialtjänsten vid ex. oro angående missbruk utan samtycke från patienten?

Frågvis

Kommentarer

Hej!

Tack för din fråga. Inom hälso- och sjukvården gäller sekretess för uppgifter om enskilda personer. Men det finns särskilda fall när sekretessregeln inte hindrar att sjukvården lämnar uppgifter till socialtjänsten. Ett sådant fall är om personen har ett missbruk och bedöms behöva vård, behandling eller stöd.

Så ja, sjukvården får meddela sin oro till socialtjänsten för en vuxen utan barn och utan samtycke.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter