om man 20 år hur man kan byta sin kommun

jag 20 år gammal och älskar en kille som bor i annan stans och han vill att vi träffa varandra men vi kan inte eftersom vi har några tradition och utan att gifta med varandra man får inte att träffa eller känna en person då jag bestämmer att jag måste ha egna lägenhet och leva ensam i en annan stans. hur man kan bytta sin kommun jag har ingen jobb.

R

Kommentarer

Hej!
Det låter som en besvärlig situation som du befinner dig i. Vi vet att det finns traditioner som styr hur man ska leva sitt liv; vem man ska älska, vem man får umgås med, ha en relation med etc.

Vi utgår från att du vet att du har rätt att bestämma själv över allt detta när du är myndig, det vill säga fyllt 18 år. Föräldrar har dock kvar försörjningsskyldigheten för sina barn till de fyller 18 år eller om de går i gymnasiet, till de fyller 21 år. Det framgår inte om du fortfarande går kvar i skolan.

Det framgår inte heller hur din hemsituation ser ut för övrigt. Finns det behov så kan du vända dig till exempelvis en kurator om du går i skolan eller socialtjänsten där du bor.

Om man vill flytta hemifrån, måste man själv ordna bostad och sin försörjning i den kommun man vill flytta till.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter