Privatplacering ekonomi

Hej
Min fru har en 15-årig son från ett tidigare äktenskap. Han har alltid bott hos oss men frun och hennes exman har haft delad vårdnad hela tiden. Nu har min fru nyligen avlidit och sonen vill bo kvar hos mig. Det är det enda naturliga för mig också, han är som min egen. Hans biologiska pappa har medgivit en så kallad privatplacering och därför är soc inte inblandade alls för oss. Jag får barnbidraget men i övrigt betalar biopappan inget och jag kan inte få underhåll från Försäkringskassan eftersom jag inte är vårdnadshavare.

Är biopappan underhållsskyldig eller inte när han inte bor med barnet och när barnet inte bor hos en biologisk förälder? Föräldrabalken är svårtydd tycker jag kring våra specifika förutsättningar.

Tack

Bonuspappan_Tjo

Kommentarer

Hej!

Vi råder dig att kontakta socialtjänsten i den kommun som vårdnadshavaren bor i . I 6 kap Socialtjänstlagen finns de bestämmelser som gäller när barn inte bor hos vårdnadshavarna.

Enligt 6 kap. 6 § Socialtjänstlagen “får ett barn inte utan socialnämndens medgivande eller beslut om vård tas emot för stadigvarande vård och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon av föräldrarna eller någon annan som har vårdnaden om henne eller honom. Socialnämnden får inte lämna medgivande eller fatta beslut om vård i hemmet utan att förhållandena i det tilltänkta hemmet är utredda av nämnden. Ett beslut om placering föregås av en utredning dels av hemmets allmänna lämplighet, dels av hemmets lämplighet för att ta emot ett visst barn.”

Du har således en skyldighet att kontakta socialtjänsten och informera om att du har ett barn boende hos dig som du inte är vårdnadshavare för. Socialtjänsten kommer att göra en utredning samt kommer också att informera dig om vad som gäller ekonomiskt.

Enligt 6 kap 5 § gäller att “när ett barn placeras skall det i första hand övervägas om barnet kan tas emot av någon anhörig eller närstående. Vad som är bäst för barnet skall dock enligt 1 kap 2 § alltid beaktas.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter