adressändring

när ska socialen ändra på adressen när dom har flyttat till ett jourhem(kontaktfamilj)

fundersam

Kommentarer

Hej!

Om barn placeras i jourhem är det oftast tillfälligt och då ändras inte adressen.

Vi råder dig att ta kontakt med den handläggare som är ansvarig i barnens ärende och ställa dina frågor hos denne.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter