Planera sin ekonomi, följdfråga

Tack för svaret, men jag förstod det inte riktigt https://soctanter.malmo.se/fraga/6970

Är det tillåtet att spara lite av sitt försörjningsstöd, och att man inte straffas för det genom att den sparade summan dras bort nästa månad? Om man t.ex behöver spara ihop till tandläkarbesök och liknande? Eller är det inte tillåtet?

Kanske är det helt enkelt en tolkningsfråga, och att olika socialsekreterare gör olika bedömningar här?

I mina ögon verkar det mycket konstigt att pengar från ett belopp som man har rätt till ena månaden skulle konfiskeras nästa månad för att man lyckats spara det. Det verkar vara en väldigt snäv tolkning av lagstiftningen. Det handlar ju om människor som lever på existensminimum. Ska de inte få göra vad de vill med pengar de blivit beviljade?

Ännu snävare verkar det vara att inte få hjälp med tandläkare och medicinsk träning etc. Det borde man ju kunna ansöka om att få extrapengar för. Hur ska man kunna spara ihop till det, om man varken får utökat bistånd för just de posterna, eller ens tillåts lägga undan lite pengar av det ordinarie beloppet?

Fundersam

Kommentarer

Hej
Det är inte tillåtet att spara av sitt socialbidrag och sedan få fullt socialbidrag kommande månad.

Om du har behov av tandvård kan du kontakta en tandläkare och där få ett kostnadsförslag som du lämnar in till socialtjänsten och gör en ansökan till tandvård. Förslag på tandläkare kan du få via socialtjänsten i den kommun där du bor. Denna ansökan behandlas då utöver den norm som råder.

Vi kan inte svara på individuella ärende utan mer generellt.
Kontakta din handläggare på socialtjänsten som du tillhör, så kan denne förklara mer för dig.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter