Kommer min föräldrars försäljningbidrag påverkas av min extra studietillägg

Hej!
För ungefär 1 vecka sedan fick jag ett brev från CSN. De har beslutat att jag får in 4600 i extratillägg för månader jag missade, efter att jag sökte om extratillägg för 7 månader sedan. Därefter fattar CSN att jag får in pengar. Min frågan är följande, kommer Soc räkna de pengar som inkomst eller kommer jag få behålla pengar?

Ibrra

Kommentarer

Tack för ditt brev.

Vårdnadshavare har ett försörjningsansvar tills barnet fyller 18 år eller går i gymnasiet, dock längst till 21 år.

Hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar förälderns ansökan om försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2000 är 47 300 kr.

Om du skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med. Mer information om vad lagen säger finner du i Socialtjänstlagens 4 kap 1a §.

Möjligheten finns att även kontakta din handläggare om vad som gäller i ditt specifika fall.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter