Utredning orosanmälan fr polisen

Jag har en son 20 år som blev tagen av polisen. Han hade droger i sig och på sig. Han är skriven hos mig men endast bott hos mig i 2 mån. Jag fick en husrannsakan gjord. Resultat var rester av droger, nu är jag orosanmäld av polisen då min yngre son är 14 år. Jag har fått min äldre son utflyttad och folkbokförd på annan adress. Men utredningen fortsätter för att min yngre har en god relation till sin bror. Kan jag vägra utredning då det inte handlar om mig? Är den ens laglig?

Bettanblue

Kommentarer

Hej
Tack för din fråga.

När det finns droger eller missbruk i en familj har myndigheter skyldighet att göra en orosanmälan där det finns minderåriga barn i familjen. Utredningen har bland annat som syfte att utreda att barn lever under trygga och säkra förhållanden i sin hemmiljö. Om behov finns kan även familjen erbjudas insatser.

Det bästa är att samarbeta med socialtjänsten och då får du också möjlighet att beskriva omständigheterna kring det som inträffat.

Det är jättefint att din son har en fin kontakt med sin bror och förhoppningsvis kan din äldre son också få stöd och hjälp i sin situation. Det är dock viktigt att din yngre son är i miljöer där det inte finns narkotika.

Jag råder dig att prata med handläggaren i ärendet och be om en utredningsplan och fråga vad som krävs för att utredningen ska avslutas.
Utredningen ska utmynna i ett skriftligt dokument som du har möjlighet att bemöta.

Hoppas det löser sig

Vänligen

Soctanter