Utbetalning av förmedling Av eget medel

Jag har blivit beviljat förmedling av egna medel ifrån socialtjänsten ,Och jag har sjuk-Aktivitetsersättning från försäkringskassan som jag får den 18:e ...Men om man har blivit beviljad förmedling av egna medel På soc ..Men Hur fungerar det då med utbetalningen från socialtjänsten till den enskilde ?...får man pengar efter det datumet då eller ?..

Funderaren

Kommentarer

Hej

Tack för din fråga.

Efter att du blivit beviljad hjälp i form av förmedlingsmedel kommer du få skriva på en fullmakt så att din löpande inkomst, till exempel lön eller sjukersättning, betalas ut till ett konto hos socialtjänsten.

I samråd med dig görs då en överenskommelse om vilka räkningar du vill att socialtjänsten ska betala med din inkomst. Det viktigaste är hyra och el. Resterande belopp betalas ut till ditt bankkonto enligt överenskommelse, t.ex. en gång i månaden eller varannan vecka. Förmedlingsmedlet kan börja användas när de första pengarna har kommit till ditt konto hos socialtjänsten. Kontot får inte ligga på minus. Finns det inga pengar på kontot kan socialtjänsten inte betala räkningar eller göra insättningar till ditt bankkonto.

Om du vill ändra överenskommelsen eller avsluta tjänsten kontaktar du din handläggare.

Hoppas du blev nöjd med vårt svar,

Vänligen

Soctanterna

Soctanter