Förmedling av egna medel på socialtjänsten

Hejsan ! Jag har en viktig fundering till er ,Det var så att jag var på möte idag hos en socialsekreterare på socialtjänsten .Jag ansökte om Förmedling av egna medel på socialtjänsten ..Men hur fungerar det egentligen av förmedlingen av egna medel ,Om de ser på kontoutdraget om man har skuldsanering ,Att Om man har betalat in till kronofogdemyndigheten via sitt eget konto Pga skuldsanering ..Kommer en handläggare bevilja Förmedling av egna medel Iallafall ?...Svara på min fråga inom kort ..Tack på förhand ...

Funderaren

Kommentarer

Hej
Vi förstår att du har många frågor kring förmedling av egna medel. Vi kan inte svara på individuella ärende utan ge mer generella svar.

Förmedling av egna medel är ett bistånd enligt 4:1 § Socialtjänstlagen. Förmedling av egna medel innebär att socialtjänsten betalar dina räkningar med dina pengar.

Ansökan om Förmedling av egna medel lämnas in till socialtjänsten och efter ett personligt besök, görs en bedömning och beslut fattas om ett eventuellt beviljande av sökt bistånd.

En fullmakt skrivs så att löpande inkomst, t ex lön eller pension, utbetalas till socialtjänsten istället för till dig. En skriftlig överenskommelse, mellan socialtjänsten och dig, bestämmer hur de egna medlen ska skötas. Det vanligaste är att hyra och el betalas med dina pengar och att resterande belopp utbetalas till ditt bankkonto. Du som har Förmedling av egna medel får ett kontobesked hemskickat varje månad som redovisar vad som utbetalats och när. Kontot med egna medel får inte ligga på minussaldo.

Förmedling av egna medel kan tidigast börja användas när det kommit in pengar till socialtjänsten. Finns det inga pengar på kontot så skickas eventuella fakturor/avier hem till dig eftersom det fortfarande är du som har ansvaret för din ekonomi.

All personal vid socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte berätta för någon obehörig om sådant som gäller dina personliga eller ekonomiska förhållanden. Du har även rätt att ta del av det som skrivs om dig.

Vi föreslår att du ställer alla dina frågor till den socialsekreterare som ska handlägga din ansökan. Hon har bäst erfarenhet av just frågor kring förmedling av egna medel.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter