Vilka verktyg använder socialtjänsten för att inte bli partiska i utredningar?

Hej!

Nedanstående fråga och svar föranleder följande fråga:

Vilka verktyg använder socialtjänsten för att inte bli partiska i utredningar?

Ogiltlig Vbu utredning?
Om socialsekretaren bryter mot lagen vid 2 tillfällen i utredningen, och även i övrigt tagit ställning till ena partens fördel, kan man då få utredningen ogiltigförklarad på något sätt?

Motparten har till exempel inte fått svara på anklagelser riktade mot denna, innan utredningen skickades till tingsrätten. Inte heller fått samma information om utredningsprocessen.

Att tingsrätten ska fatta ett så ingripande beslut om ensam vårdnad på ett så dåligt underlag är skrämmande. Kan man begära en ny utredning?

Är det lämpligt att den socialsekreterare som parterna gått på samarbetssamtal hos även gör utredningen?

Rutger Skickat: 2020-05-10 11:07
Kommentarer
Hej!
Familjerättssekreterare tar inte ställning för någon part utan utgår från barnets bästa, vilket kan upplevas som ett ställningstagande av vissa föräldrar.

Som part kan man inte få utredningen ogiltigförklarad. Parten får ta upp det med sitt juridiska ombud att hen inte är nöjd med utredningen och anledningen till det. Tingsrätten kan om de anser att utredningen är undermålig inte ta med den i bevisbördan, dock mycket ovanligt. Man kan begära en ny utredning dock är det Tingsrätten som beslutar det och båda parter bör gå med på det. Man utsätter ju barnet för ytterligare en utredning,

Finns inget som säger att det inte kan vara samma person som har samarbetssamtal och utredning. Det går alldeles utmärkt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter Skickat: 2020-05-11 15:44

Mvh

Nyfiken

Kommentarer

Hej!
För att du ska få svar på din fråga är det allra bästa att du vänder dig till Familjerätten som gjorde utredningen och hör efter med dem vilka metoder som de använder.

Socialstyrelsens hemsida kan vara en bra läsning för dig om du är intresserad av hur evidensen ser ut för de olika verktyg som används inom socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter