Kan soc dra av nödpengar för mat tex i nästa ansökan

Hej fick avslag och sökte nödpengar för mat vilket jag fick av dom. Kan detta dras av i nästa ansökan för vanliga försörjningstödbidraget? Låter ej troligt om man ej fått denna info i förväg. Var inte ens av min handläggare jag fick veta jag kunde söka för matnödpengar.

Tess

Kommentarer

Hej!
Om du beviljats nödbistånd för mat så är det baserat på att du befann dig i en nödsituation som du inte kunde lösa på annat vis.

Dessa nödpengar kommer inte att dras av vid nästa ansökan om försörjningsstöd.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter