Göra orosanmälan till mamman till mitt barn

Hej !
Behöver allt hjälp precis fått en dotter men fick inte vara med på förlossningen eller inte fått veta något om min dotter . Mamman till barnet gör allt jag inte får veta eller får träffa mitt barn. Vad ska jag göra för att gå vidare med att kunna få träffa mitt barn. En orolig nybörjare pappa. Hoppas ni kan hjälpa mig på traven .

Orosanmälan mamman till mitt barn

Kommentarer

Hej!
Det låter som en väldigt jobbig situation för dig som nybliven pappa att inte få veta något eller få träffa er nyfödda dotter.

För att påbörja processen kring vårdnadsfrågan ska du vända dig till Familjerätten. De utreder frågor som rör föräldraskap och umgänge.

Du kan ringa Familjerättsbyråns rådgivningstelefon dagligen kl 10-11.30 på telefon 040-34 52 48 så kan de vägleda dig vidare i hur du kan agera och vad som kan göras.

Hoppas svaret kan vara till hjälp!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter