Överklagan

Soc tänker inte följa förvaltningsrättens dom, Som ger mej rätt i min klagan på avslag av socbidrag.
Dom tänker alltid avslå min ansökan genom att INTE låta det gå till kammarrätten!
Hur länge kan dom få hålla på med samma ärende, Och hur gör jag för att byta socsekreterare?
Hennes chefer tycker nog hon gör ett bra jobb genom att avslå det jag har rätt till

Trött klient

Kommentarer

Hej
Vi kan inte svara på individuella ärende utan mer generellt. Om du inte är nöjd med din handläggare kan du be att få tala med dennes chef.

Om du anser att felaktigheter har begåtts från socialtjänsten kan du vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som har ett tillsynsansvar över socialtjänsten.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter