Avslag

Förvaltningsrätten biföll min klagan, Men Soc avslår igen samt dom kommer att avslå oavsett hur många gånger jag klagar! (enligt socsekreteraren)
Är inte detta myndighetsmissbruk?
Hur länge ska jag behöva stå ut med en socsekreterare som inte vill hjälpa mej?

Trött klient

Kommentarer

Hej!
Du har gjort en ansökan hos socialnämnden och fått ett avslag på ansökan. Du är inte nöjd med beslutet och väljer att överklaga till förvaltningsrätten som gör bedömningen att du har rätt till det du ansökt om.

Socialtjänsten har då att ta ställning till att följa förvaltningsrättens dom alternativt gå vidare till kammarrätten för ny prövning.
Hoppas det är svar på din fråga.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter