socialbidrag ungdom

Hej, det är så att jag bor med min mamma och min syster. Vår inkomst kommer från socialbidrag. Jag läste i en annan tråd att ifall jag sommarjobbar under kommunen så har det någon inverkan på socialbidraget. Min fråga är då ifall det är nödvändigt att meddela socialen att jag sommarjobbar, ska man lämna lämna in lappar om det eller krävs det ej?

zakataka

Kommentarer

Hej!
Så roligt att du funnit ett sommarjobb så att du kan tjäna dina egna pengar.

Det finns en gräns på hur mycket du som ungdom kan tjäna utan att det påverkar försörjningsstödet/socialbidraget för din mamma. För hemmavarande barn och skolungdomar under 21 år får man ha inkomster upp till ett prisbasbelopp utan att det påverkar förälderns ansökan om försörjningsstöd. Prisbasbeloppet år 2020 var 47 300 kr.

Om du skulle tjäna mer än så på ett kalenderår så görs en individuell prövning om dessa inkomster ska räknas med vid uträkningen av din familjs försörjningsstöd. Mer information om vad lagen säger finner du i Socialtjänstlagens 4 kap 1a §.

Det är säkert en god idé att din mamma pratar med sin ekonomihandläggare angående ditt sommarjobb.

Lycka till med jobbet!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter