Kravet på soc vid anonym anmälan följdfråga

Hej.

Fick svar av er men fick inte riktigt svar på min fråga, så ställer den delen här igen.

Om ni får in en anonym anmälan på telefon då man inte kan följa upp med fler frågor senare, måste ni inte få så mycket och gärna specifik information av anmälaren?
Exv. I anmälan mot oss står där, på kyrkans barntimme har det varit våldsamt och gapigt. Inget mer. Br inte den som tar emot anmälan hos er ställa följdfrågor där? Iaf vem som har varit våldsam, barnen? Mamma? På vilket sätt. Särskilt i vårt fall då vi har en son med flera diagnoser som gör att han är sen med tal, förståelse och kan agera utåt.

Känner oss överkörda att någon kan komma med massa falska anklagelser och sen ovanpå det att den som tagit emot anmälan verkar inte ha frågat något alls...

Mamma falskt anmäld - följdfråga

Kommentarer

Hej!
Självklart skall en anmälan vara så fyllig och detaljerad som möjligt. Alla har möjlighet och i viss mån “skyldighet” att inkomma med en anmälan om man ser att ett barn far illa eller kan antas fara illa. Detta kan göras öppet där anmälaren går ut med sitt namn eller anonymt. Vissa myndigheter och yrkesverksamma har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. Dessa får inte vara anonyma. Det krävs alltså inte att anmälaren med fog vet att ett barn far illa, bara att det kanske far illa. Anmälaren har inget krav på sig att faktiskt veta hur ett barn har det. Det är socialtjänstens ansvar att genom förhandsbedömningar och utredningar komma fram till om ett barn eller en familj är i behov av stöd eller hjälp.

Vi förstår att det som förälder kan vara obehagligt att bli anmäld till socialtjänsten. Men man kan också se på det som något positivt, att människor trots allt bryr sig om våra minsta och mest utsatta. Som förälder drar man sig kanske för att få hjälp men nu får en möjlighet att diskutera behoven av att få stöd och hjälp. Om inget framkommer i förhandsdömningarna kommer ingen utredning att inledas. Sist men inte minst, ett barn som kanske far väldigt illa kanske får den uppmärksamhet det aldrig tidigare fått och ges möjlighet till en bättre uppväxt.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter