Avslag

Jag bor i en väldigt liten kommun och har fått avslag angående behandlingshem två gånger nu. De anser att jag har en skälig levnadsnivå trots att jag till och från bor på sjukhus eller hos pappa, kompenserar för maten och skadar mig själv.

Även om de har rätt i att det är en skälig levnadsnivå så har det väckt ett par frågor hos mig. Är det lättare att få hjälp om jag flyttar till en större kommun med större budget?

Ledsen

Kommentarer

Hej!
Så tråkigt att höra att du inte får den hjälp du tycker att du behöver.

I första hand kan du överklaga beslutet till Förvaltningsrätten, så får du din ansökan prövad ännu en gång.

Det är svårt att säga om det finns en skillnad mellan kommuner på grund av dess storlek.

Du kan ansöka om en behandling flera gånger. Har de visat dig något alternativ till behandlingshem? Det finns kanske en öppenvård för din problematik som kan vara värd att prova?

Vänligen

Soctanterna

Soctanter