Stöd under sjukskrivning

Hej!

Jag är sjukskriven från mina studier sedan i januari och har sedan dess fått min remiss till psykiatrin bollad hit och dit och endast fått ett telefonmöte trots att jag är i stort behov av utredning av bipoläritet och ADHD och lider just nu av en svår depression. Jag har haft en problematik i hela mitt liv, har växt upp i en missbruksmiljö och varit inlagd på psykmottagning tidigare fast i annat län. Vågar inte läggas in nu pga Corona. Nästa möte med psykiatrin och fortsatt sjukskrivning ska ske i slutet av maj men försäkringskassan har meddelat mig att de inte kan ge mig något ekonomiskt stöd när terminen tar slut och att jag då måste gå till soc. Jag har svårt att prata i telefon som jag mår nu och vågar inte bli avvisad personligen så därför skriver jag anonymt till er. Jag undrar soc verkligen kunna hjälpa mig eller kommer det att finnas krav på att jag måste arbeta trots att jag är sjukskriven, knappt kommer upp ur sängen eller klarar av att laga mat och ännu inte fått en behandlingsplan eller hjälp av psykiatrin? Bör jag kontakta soc redan nu? Till min situation hör även att till slutet av sommaren tar mitt andrahandskontrakt ut där jag nu bor med en vän som tar hand om matlagningen, men han ska flytta till annat ort när det tar slut måste jag hitta något eget och ser inte hur det ska gå till om jag inte har någon inkomst.

Tack så mycket på förhand!

Mvh
Sjukskriven student

Sjukskriven student

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du mår dåligt över din situation, med de diagnoser du påtalar och att du samtidigt har svårt med ekonomin som inte gör det hela bättre.

Det är svårt för oss att uttala oss i särskilda fall, eftersom socialtjänsten gör individuella bedömningar när det gäller rätten till bistånd. För att få försörjningsstöd så behöver man göra det man kan för att uppnå självförsörjning, och där ingår oftast att arbeta eller söka arbete.

Det kan vara så att du på grund av din sjukdomsbild bedöms göra det du kan för att bli självförsörjande, utan att du för den delen behöver arbeta eller söka arbete, och på så sätt ändå vara berättigad ekonomiskt bistånd. Du behöver då kunna styrka detta på något sätt, till exempel genom en sjukskrivning från din läkare som avser den period som du söker för.

Du skriver att du har svårt att prata i telefon och vågar inte bli avvisad personligen. Vi förstår att det kan kännas tungt att ta kontakt med olika myndigheter, samtidigt som man blir bollad hit och dit inom sjukvården, som du skriver att du blir. Kanske kan en vän hjälpa dig med kontakten?
Du frågar om du bör ta kontakt med socialtjänsten redan nu, och vi tycker du ska ta kontakt med socialtjänsten så snart som möjligt, dels för att det är viktigt att ha en god planering framåt, men också för att det kan kännas skönt för dig själv att i god tid veta vad som gäller för att över huvud taget kunna planera.

Vi hoppas du genom att ta kontakt med socialtjänsten får svar på dina frågor, och att du får ett möte med psykiatrin snart.

Vänligen
Soctanterna

Soctanter