förtvivlad

öppen vården och soc samarbetar i kumla och jag va och lämnade ett urin prov på öppen vården, sköterskan där sa att jag hade intagit narkotika klassat ämne som heter sobril, jag nekade 3 ggr men hon skickade ändå till soc att jag tagit sobril, jag tog reda på allt och gick tillbaka till öppen vården och visade att jag inte tagit sobril hon blev tyst efter min bevisning och mejlade soc åter att hon lämnat felaktiga uppgifter om mej ,,,,nu är min fråga kan skötaren på öppenvården göra så när det handlar om narkotika och sätta mej i en riktig skit soppa som jag fick städa upp utan att hon ska få en varning eller dyligt och vad skulle soc gjort här som fått falska mejl om mej ?? inget hände och ingen ursäkt så nu tar jag tag i detta, vad ska jag göra ?? vad skulle soc gjort ?? vad för straff ska skötaren få ?? någon måste ju ta ansvaret för de falska uppgiftern !!finns en paragraf om detta ?? jag är arg för att de bara lät det gå.

toms

Kommentarer

Hej!

Vi förstår att du känner att sköterskan behandlat dig illa och att du är upprörd över detta. Vi rekommenderar dig först och främst att prata med sköterskan för att reda ut eventuella missförstånd.

Vi uppfattar inte riktigt om du har framfört ditt klagomål hos vårdgivaren. Om du inte gjort det så kan du kontakta sköterskans chef och göra det.

Du kan även anmäla ditt klagomål hos IVO, inspektionen för vård och omsorg. Du kan nå IVO på telefonnummer 010-788 50 00. Det finns även en hemsida där du kan läsa mer, vi klistrar in länk nedan.

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/informera-eller-anmala-halso-och-s...

Du frågar även vad socialtjänsten skulle ha gjort. Vi förstår inte din fråga och hänvisar dig vidare till din socialsekreterare för att fråga vad denne kan göra för dig i det här fallet.

Vi hoppas att du får svar på dina frågor!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter