SIP-möte

Hej!

Jag har ett SIP-möte på fredag med psykiatrin och en socialtjänsthandläggare där vi ska försöka få fram budskapet att jag behöver komma till ett behandlingshem även fast socialpsykiatrin avslagit den förra ansökan. Hon hörde inte av sig till sjukvården alls, trots att jag lämnade nummer och skrev vilka hon skulle fråga efter.

Finns det något sätt jag kan förbereda mig inför mötet? Som är till min fördel såklart. Socialpsykiatrin hävdar att ansvaret över mig ligger hos sjukvården trots att vi försökt få mig att må bättre i 9 år utan bra resultat genom både terapier och många läkemedel.

De anser att jag har en skälig levnadsnivå då jag kan betala mina räkningar, har en ekonomi och kan äta mat. De bortsåg ifrån att jag ofta behöver bo antingen på sjukhus eller hos pappa. Att jag har ett självskadebeteende och utsätter mig för stor risk. Jag har redan förklarat allt det här, men finns det något bättre sätt jag kan framföra det på?

Oro inför möte

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du på olika sätt försöker beskriva och få gehör för dina behov för att få den hjälp som du bedömer att du behöver. Till ett SIP-möte kan du ta med dig personer som du ser kan vara till hjälp för dig att få sin situation belyst på ett bra sätt. Kanske har du någon kontakt inom sjukvården som kan stötta dig genom att vara med på mötet? Förbered dig genom att skriva ner dina argument och de omständigheter som du menar talar för de insatser som du önskar.

Det finns en del att läsa om SIP-möten som kanske kan vara till hjälp, t ex här:

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/sip/sip-for-aldre/

Om det skulle vara så att du inte får gehör för din ansökan så ska du få ett skriftligt beslut och information om hur du kan överklaga beslutet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter