Extra tillägg

Hej! Jag undrar om extra tillägg (gymnasiet) räknas som inkomst eller om man får behålla det?

Anna

Kommentarer

Hej

Om vi har uppfattat det rätt så undrar du om ditt extra tillägg påverkar försörjningsstödet.

De pengar som kommer till familjen tas upp som inkomst inom ramen för försörjningsstöd. Om du har ytterligare frågor rekommenderar vi att du kontaktar handläggaren i ärendet.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter