kommer jag sitta säkert hos er och inte tillbaka hem om jag kommer till er och berättar vad som har hänt?

min mamma har tvingat mig att ha slöja på mig och jag vill inte, men om jag tar av mig den så vill jag inte bo hemma för jag lever inte bra med allt, jag vill ha en annan familj

hoda

Kommentarer

Hej

Vilken svår situation du har samtidigt som du är mycket modig att stå på dig för vad du tycker känns bra för dig.

Det är du som bestämmer om du vill bära slöja eller inte. Om du bestämmer dig för att inte bära slöja och du utsätts för påtryckningar av din omgivning, föräldrar eller övrig familj kan du söka om hjälp på den socialtjänst där du bor.
Socialtjänsten kan erbjuda insatser såsom familjehem om de bedömer att du har behov av detta.

När du ansöker om hjälp inleds utredning och det är då viktigt att du berättar om hur du har det i familjen.

Möjligheten finns också att du kontaktar en kurator eller hjälplinjer som kan stötta dig i din situation. Det finns information och möjlighet att ta kontakt bland annat med ungdomsmottagningen.

Om du behöver stöd eller du har frågor om hedersrelaterat våld och förtryck kan du hitta detta på nedanstående länk.

https://www.umo.se/vald-och-krankningar/hedersrelaterat-vald-och-fortryc...

Vänligen

Soctanterna

Soctanter