Umgänge

Hej, jag har två söner elva och tretton år. Efter ett års nykterhet (varav sju månader på ett behandlingshem) har jag i dagsläget umgänge med barnen två gånger i månaden. Pappan har ensam vårdnad. Pappan lämnar barnen hos mig och hämtar dom. Vi ses ca sex timmar vid varje tillfälle.
Mina söner efterfrågar mer tid med mig. Goda förutsättningar finns för utökat umgänge. Vi bor nära varandra och barnen är trygga med mig.
Fadern säger nej till all utökad (överenskommen) tid utan motivering. Å andra sidan kan han gå med på spontana träffar emellanåt.
Fadern har förbjudit mina pojkar att ringa eller besöka mig vilket utmynnar i att barnen till mig uttrycker sin frustration sorg samt ändå besöker mig i smyg emellanåt då längtan är stor. Jag har efterfrågat en övernattning i månaden. Men svaret blir alltid nej.
Min fråga är; utifrån mitt väl fungerande liv vad som är skäligt?

Mamman

Kommentarer

Hej!

Vi vill börja med att säga att vad bra att du har ett års nykterhet! Vi kan förstå att det kan vara svårt både för dig och dina barn att ha ett begränsat umgänge.

Du skriver själv att goda förutsättningar finns för ett utökat umgänge. Vi tänker att kanske det kan vara så att pappan vill se att umgänget fungerar över tid innan det utökas.

Det som talar för dig är din nykterhet, närhet till pappan och även att era pojkar inte är så små att de är helt utlämnade och beroende av föräldern. Med det menas att de kan vända sig till den andra föräldern om det skulle behövas.

Då vi inte vet hur din och dina barns pappas relation ser ut är det svårt att råda, men om det är möjligt kan du kanske prata med honom om barnens önskan. Du kanske kan ha större möjlighet att utöka umgänget dagtid i början innan övernattningar sker?

Det är barnens rättighet att ha tillgång till sina båda föräldrar men såklart förutsatt att det är säkert och att de inte riskerar fara illa. Det finns ingen lag som reglerar exakt ålder då barnets önskan helt tillgodoses utan man bedömer utifrån barnets ålder och mognad.

Vi kan inte besvara individärenden och därmed inte direkt svara på din fråga. Vad som är skäligt vad gäller umgänge kan inte besvaras generellt utan beror på flera olika saker.

Vi råder dig att kontakta familjerätten eller om du har kontakt med en jurist avseende ansökan om gemensamt umgänge samt utökat umgänge för vidare råd i frågan.

Du kan alltid vända dig till Familjerättens rådgivningstelefon i Malmö klockan 10.00-11.30 telefonnummer: 040-34 52 48.

Hoppas att vi kunnat vara behjälpliga!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter