Ekonomi

Hur ser försörjning bidraget ut om man måste köpa dyrare mat, för utan socker är det alltid dyrare i mat affären är det någon skillnad?

Deabetes

Kommentarer

Hej!

Försörjningsstödets riksnorm är lagstadgat i Socialtjänstförordningen för att storleken på denna ska vara lika oberoende av var du bor i landet. I riksnormen ingår kostnader för dig som person till livsmedel, kläder och skor, lek och fritid samt hygien. Riksnormen för 2020 är 3150 kr/mån för en ensamstående person. Vill du ha uppgift på hur normen ser ut för sambor och barn kan du följa länken nedan.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningss...

Om du har fått en diagnos eller en funktionsnedsättning kan du via Försäkringskassan ansöka om merkostnadsersättning. Om du på grund av din diagnos fått så ökade merkostnader vad gäller din sjukdom att dessa tillsammans överstiger 11 825 kr/år, kan du ha rätt till hjälp från Försäkringskassan.

Du skriver att du behöver köpa mat utan socker, och att livsmedel utan socker är dyrare i mataffärerna. Försörjningsstödet enligt riksnorm är begränsat och kräver oftast att du som konsument handlar basvaror och lagar mat från grunden.

Du har alltid rätt att ansöka om bistånd till saker som du anser att du behöver för att klara din situation och för att öka din möjlighet till självförsörjning. Har du merkostnader för livsmedel, kan du så klart ansöka om detta. Socialtjänsten på din ort prövar din ansökan och meddelar dig sedan beslut. Det är sannolikt så att du får inkomma med underlag på de högre kostnaderna jämfört med annan kost.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter