Deabetes

Vad är matbidraget imånaden

Orolig att jag inte kanske kan köpa mat utan socker

Kommentarer

Hej!

Riksnormen är lagstadgad och bestämmelserna om denna finns i Socialtjänstförordningen. Riksnormen för en vuxen i hushållet är för personliga kostnader som avser livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien är 3150 kr/mån. Tillkommer gör utgifter för hushållskostnader med 1010 kr/mån som är tänkt att täcka utgifter för förbrukningsvaror, dagstidning och telefon.

Om du på grund av en funktionsnedsättning har merkostnader kan du ansöka om merkostnadsersättning hos Försäkringskassan. Se länk nedan

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/XcuxDoIwEMbxZ3G4kbQFXdyI8QV0IS...

Rätten till bistånd prövas individuellt. Detta kan innebära att en enskild skulle kunna få ersättning för extra utgifter tillfälligt eller över tid för att den enskilde kan uppvisa att hen har merkostnader av en eller annan anledning som inte kan tillgodoses genom den riksnorm som finns lagstadgad. Om det är så att du har försörjningsstöd sedan tidigare, råder vi dig att pratat med din handläggare om det och hur du kan göra för att ansöka om medel utöver riksnormen.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter