Alkohol

Hej
Min svärfar trillade och slog sig idag
Ambulansen kom och hämtade honom idag
Han blev körd till varbergs sjukhus och efter 40 min skrev han ut sig själv
Vi var inne i hans hus för att titta
Det va en det värsta jag sett
Smutsig, avföring, matrester mm
Vi är oroliga att hans missbruk har tagit över allting, han kan inte tänka klart
Han ser bara flaskan och vi är rädda för att han kommer att hittas så skadad att vi blir av med honom
Vet inte hur vi ska göra vem vi ska prata med
Behöver hjälp
Tack på förhand

Magnus svärson

Kommentarer

Hej!

Det låter som en besvärlig situation och vi förstår att du är orolig för din svärfar.

Om din svärfar är motiverad till att ta emot hjälp kan han ansöka om det på det socialtjänstkontor han tillhör utifrån var han är folkbokförd. Han kan även vända sig till sjukvården som arbetar med missbruksproblematik i den kommun har tillhör, alternativt vända sig till andra förening/organisation som arbetar med missbruk. Likaså kan han ansöka om hemhjälp om han har svårt att klara av både hemmet och sin hygien, även det ansöker han om på socialtjänstens Vård och Omsorg.

Dock låter som att din svärfar kanske inte är motiverad till att ta emot hjälp. Det du kan göra som privatperson om du är orolig för att din svärfar har alkoholproblem är att göra en orosanmälan till socialtjänsten som din svärfar tillhör.

Du kan antingen välja mellan att uppge vem du är som gör orosanmälan eller välja att vara anonym. Om du väljer att vara anonym av någon anledning ska du tänka på att inte uppge något som kan härleda till att det är du som gör orosanmälan.

När en orosanmälan inkommer till socialtjänsten gör socialtjänsten en bedömning om det finns behov av att inleda utredning gällande missbruk direkt eller avvakta för att först ta kontakt med personen för att inhämta information om hur personen ställer sig till oron. Om socialtjänsten tidigare har mottagit en orosanmälan gällande personen läggs det till den bedömning som görs om att inleda utredning eller inte.

Vi tolkar ditt brev som att du skulle behöva ta kontakt med socialtjänsten för vidare kontakt.

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen

Soctanterna

Soctanter