Missbruk

Hej
Har en sambo/särbo som försöker supa ihjäl sig Han har psykisk sjukdom i botten. Vägrar ta hjälp. Vet inte hur jag ska göra. Man kan ju inte bara sitta och titta på. Vart ska jag vända mig.

Sambo

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du är mycket orolig för din sambos missbruksproblematik och hans psykiska ohälsa, vilket vi förstår är svårt att hantera. Vad bra att han har en sambo/särbo som vill hans bästa och ser att han verkligen är i behov av hjälp.

Vi råder dig att vända dig till det socialtjänstkontor där din sambo/särbo är folkbokförd. Där kan du få råd och stöd för din egen del samt eventuellt göra en orosanmälan om din sambo som inte vill ta emot hjälp för sitt missbruk.

Vid orosanmälan kan du välja mellan att uppge att det är du som är orolig eller om du hellre vill vara anonym. Om du av någon anledning vill vara anonym ska du tänka på att inte uppge information som leder till att det är du som anmäler.

När orosanmälan inkommer till socialtjänsten görs en bedömning om utredning ska inledas eller ej. Socialtjänsten kontaktar personen i fråga för att inhämta hur personen ställer sig till inkommen anmälan och till frivilliga insatser. Om personen inte anser att hen har några problem och inte vill ha någon hjälp eller kontakt öppnas ingen utredning såvida inte uppgifterna i anmälan är så allvarliga att det finns en oro för hens liv och hälsa. Är det så inleds en LVM-utredning, Lagen om vård av missbrukare. Med stöd av denna lag kan Socialtjänsten utreda om ett vårdbehov finns och ansöka om vård med stöd av denna lag hos Förvaltningsrätten.

Vi hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen
Soctanterna

Soctanter