Svar på er fråga

Jag ställde en fråga angående att den andra föräldern ställt in att hämta våra barn idag pga rädsla för Corona.

Ni skrev då "Du beskriver att föräldern till barnen vägrar ta emot barnen med hänvisning till rädslan för Corona. Finns det någon särskild anledning som gör att eventuell smitta kan vara en livsfara för barnens förälder?" Svaret är kort och gott NEJ! Vare sig mitt ex eller dennas nya sambo är i någon riskgrupp.

Men som jag skrev innan, barnen är tillräckligt friska för att få godkänt att gå på både skola och förskola. Men det fanns ingen som helst möjlighet till diskussion kring detta, för så här skulle det bli, punkt slut.

Detta med att ändra/ställa in tidigare bestämda planer är ett ständigt återkommande dilemma både vid hämtning/lämning oavsett om det är högtider såsom jul, midsommar, födelsedagar eller bara en helt vanlig vardag. Jag kan inte lita på att mitt ex håller tidigare lovade tider och har därför svårt att boka in mig på saker då jag generellt sett skulle vara barnledig.

Hejsan

Kommentarer

Hej!

Det låter som umgänget mellan barnen och fadern till barnen inte fungerar optimalt utifrån den beskrivning som du ger. Det är tråkigt att inte barnen får tillgång till sin fader när han låter bli att hämta eller uteblir vid umgängestillfällena.

Familjerätten erbjuder samarbetssamtal i syfte att underlätta kommunikationen mellan föräldrarna. I samarbetssamtal kan man också upprätta en skriftlig överenskommelse eller ett avtal gällande barnens umgänge med sina föräldrar. Samarbetssamtal är dock frivilligt och båda föräldrarna måste därför vilja ta emot denna typ av stöd.

Om inte frivilligt samarbetssamtal är möjligt kan man vända sig till Tingsrätten som kan fatta ett umgängesbeslut. En sådan rättslig process kan dock ta tid. Därför kan det vara bäst att så långt som möjligt försöka nå enighet på frivillig basis det vill säga via samarbetssamtal hos Familjerättsbyrån. Kontakta Familjerätten i kommunen för att boka tid för samarbetssamtal.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter