missbruk kriminalitet

Hej!
Min son är 19 år och har stora missbruks problem av narkotika/alkohol. jag har försökt ta hjälp av alla möjliga vägar som finns utan något vidare... LVM orosanmälan osv...Min son är bosatt hos mig och är fara för sig själv och allmänheten, vad ska jag göra när jag inte får någon återkoppling av socialtjänsten! en tidigare LVM utredning har varit aktuell utan något vidare.
Min son är känd hos polisen sedan tidigare och idag är hans hälsa väldigt kritiskt.

adam

Kommentarer

Hej!

Det låter som att du är mycket orolig för din sons missbruksproblematik och att du har försökt få hjälp på olika sätt för honom.

Precis som du skriver är det så att du inte får någon återkoppling till dig från socialtjänsten det utifrån att din son är vuxen. Du kan endast få det om din son har gett sitt medgivande för att bryta sekretessen gentemot dig.

Du kan alltid vid oro anmäla det till socialtjänsten som då gör en bedömning om utredning ska inledas eller ej. Socialtjänsten gör en helhetsbedömning utifrån vilken och vilka orosanmälningar som inkommit. Så även om du har vänt dig till socialtjänsten en gång och som du skriver inte lett till något kan du alltid göra orosanmälan igen.

Som orolig anhörig/privatperson kan du alltid vända dig till både socialtjänsten för råd och stöd, vilket du gör genom att kontakta det kontor där din son är folkbokförd.

Hoppas att du har fått svar på din fråga och att din son får din den hjälp han är i behov av.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter