Soc, droger

Hej. Det har kommit in en anmälan mot mig. Soc har öppnat en lvm utredning om mig.
Mina frågor är:
1. Kan soc tvinga mig gå på deras möten under utredningen?
2. Kan dom tvinga mig göra drogtester under utredningen? Vad händer om inte jag gör det?

Djb

Kommentarer

Hej!

Socialtjänsten arbetar främst utifrån frivillighet, att den enskilde ansöker om hjälp och stöd. Men det finns även möjlighet till tvångsvård. När det gäller just en LVM-utredning (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) så kan denna inledas utan den enskildes samtycke och således kan socialtjänsten utreda utan att personen själv samtycker till detta.

Om du skulle hålla dig undan finns en risk att socialtjänstens oro ökar, vilket kan leda till beslut om handräckning för läkarbedömning eller beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVM.

Vi råder dig att hålla kontakt med socialtjänsten och försöka samarbeta så gott du kan för att kunna vara med och påverka vilken typ av insatser som du kan tänka att du själv är i behov av och kan ta emot.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter

Hej!

Socialtjänsten arbetar främst utifrån frivillighet, att den enskilde ansöker om hjälp och stöd. Men det finns även möjlighet till tvångsvård. När det gäller just en LVM-utredning (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) så kan denna inledas utan den enskildes samtycke och således kan socialtjänsten utreda utan att personen själv samtycker till detta.

Om du skulle hålla dig undan finns en risk att socialtjänstens oro ökar, vilket kan leda till beslut om handräckning för läkarbedömning eller beslut om ett omedelbart omhändertagande enligt LVM.

Vi råder dig att hålla kontakt med socialtjänsten och försöka samarbeta så gott du kan för att kunna vara med och påverka vilken typ av insatser som du kan tänka att du själv är i behov av och kan ta emot.

Vänligen

Soctanterna

Soctanter